Eigenschappen van sinus en cosinus

24 Mei 2022
Nederlands

Dit zijn enkele eigenschappen van de sinus- en cosinusfunctie.

Sinus

De grafiek van \( f \):

$$ f(x) = a + b\sin(c(x - d)) $$

Heeft de volgende eigenschappen:

Cosinus

De grafiek van \( g \):

$$ g(x) = a + b\cos(c(x - d)) $$

Heeft de volgende eigenschappen: